Ανάλυση & Σχεδιασμός
Επικοινωνία & Ανατροφοδότηση
Προσωπική Επαφή
 • Η διαφορά μεταξύ των 3ων προγραμμάτων προπόνησης/παρακολούθησης (Athlete, Performer, Professional) δεν έγκειται στην ποιότητα/ποσότητα/εξειδίκευση του προπονητικού σου προγράμματος!
 • H ποιότητα είναι πάντα κορυφαιά, η ποσότητα αυτή που σου χρειάζεται και η εξατομίκευση αποκλειστική!
 • Tο Πρόγραμμα/Κόστος καθορίζεται από τη συχνότητα και το είδος των ζωντανών συναντήσεων/αξιολογήσεων (Πόσα ραντεβού την εβδομάδα/μήνα – Από κοντά/εξ’ αποστάσεως/βιντεοσκόπηση).

ATHLETE

75 €
το μήνα
 • Αξιολόγηση της Γενικής Φυσικής Κατάστασης από απόσταση (ερωτηματολόγια, βίντεο κλπ) ή από κοντά με ένα ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά.
 • Σχεδιασμός προπονητικού προγράμματος και τρόπου παρακολούθησης βάση στόχων, με την επιλογή της τροποίησης ανάλογα των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινότητα
 • Πρόσβαση στο λογισμικό Γενικής Φυσικής Κατάστασης, ειδικής ενδυνάμωσης και του προσωπικού αθλητικού ημερολογίου εξέλιξης(Wodify)
 • Πρόσβαση στο προσωπικό αθλητικό ημερολόγιο, όπου καταγράφονται όλες οι προπονήσεις. Το αθλητικο ημερολόγιο μπορεί να συνδεθεί με smartwatches, smartphones, παλμογράφους κλπ που σου επιτρέπουν να καταγράφεις με μεγαλύτερη ευκολία τις προπονήσεις αλλά και να δώσεις τη δυνατότητα στους προπονητές να τις αναλύσουν!(Training Peaks)
 • Πρόσβαση σε προπονήσεις ενδυνάμωσης και ελαστικότητας μέσω Zoom.
 • Απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή σε περίπτωση ανάγκης
 • Ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις και τα Events που διοργανώνονται από το CrossFit Piraeus & τη Sports.Systems
 • Πρόσβαση σε όλα τα ενημερωτικά/εκπαιδεύτικά σεμινάρια με όλους τους προπονητές μας
 • Επικοινωνία/Ανατροφοδότηση-Feedback μέσω email
 • 1 προσωπικό ραντεβού κάθε 30 ημέρες

PERFORMER

85 €
το μήνα
 • Αξιολόγηση της Γενικής Φυσικής Κατάστασης από απόσταση (ερωτηματολόγια, βίντεο κλπ) ή από κοντά με ένα ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά.
 • Σχεδιασμός προπονητικού προγράμματος και τρόπου παρακολούθησης βάση στόχων, με την επιλογή της τροποίησης ανάλογα των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινότητα
 • Πρόσβαση στο λογισμικό Γενικής Φυσικής Κατάστασης, ειδικής ενδυνάμωσης και του προσωπικού αθλητικού ημερολογίου εξέλιξης(Wodify)
 • Πρόσβαση στο προσωπικό αθλητικό ημερολόγιο, όπου καταγράφονται όλες οι προπονήσεις. Το αθλητικο ημερολόγιο μπορεί να συνδεθεί με smartwatches, smartphones, παλμογράφους κλπ που σου επιτρέπουν να καταγράφεις με μεγαλύτερη ευκολία τις προπονήσεις αλλά και να δώσεις τη δυνατότητα στους προπονητές να τις αναλύσουν!(Training Peaks)
 • Πρόσβαση σε προπονήσεις ενδυνάμωσης και ελαστικότητας μέσω Zoom.
 • Απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή μέσω instant Messaging (Viber/WhatsApp)
 • Ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις και τα Events που διοργανώνονται από το CrossFit Piraeus & τη Sports.Systems
 • Πρόσβαση σε όλα τα ενημερωτικά/εκπαιδεύτικά σεμινάρια με όλους τους προπονητές μας
 • Επικοινωνία/Ανατροφοδότηση μέσω email & instant messaging (Viber/WhatsApp)
 • 2 προσωπικά ραντεβού κάθε 15 ημέρες

PROFESSIONAL

95 €
το μήνα
 • Αξιολόγηση της Γενικής Φυσικής Κατάστασης από απόσταση (ερωτηματολόγια, βίντεο κλπ) ή από κοντά με ένα ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας στον Πειραιά.
 • Σχεδιασμός προπονητικού προγράμματος και τρόπου παρακολούθησης βάση στόχων, με την επιλογή της τροποίησης ανάλογα των δυσκολιών που προκύπτουν στην καθημερινότητα
 • Πρόσβαση στο λογισμικό Γενικής Φυσικής Κατάστασης, ειδικής ενδυνάμωσης και του προσωπικού αθλητικού ημερολογίου εξέλιξης(Wodify)
 • Πρόσβαση στο προσωπικό αθλητικό ημερολόγιο, όπου καταγράφονται όλες οι προπονήσεις. Το αθλητικο ημερολόγιο μπορεί να συνδεθεί με smartwatches, smartphones, παλμογράφους κλπ που σου επιτρέπουν να καταγράφεις με μεγαλύτερη ευκολία τις προπονήσεις αλλά και να δώσεις τη δυνατότητα στους προπονητές να τις αναλύσουν!(Training Peaks)
 • Πρόσβαση σε προπονήσεις ενδυνάμωσης και ελαστικότητας μέσω Zoom.
 • Απευθείας επικοινωνία με τον προπονητή μέσω Viber/WhatsApp/Τηλέφωνο
 • Ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις και τα Events που διοργανώνονται από το CrossFit Piraeus & τη Sports.Systems
 • Πρόσβαση σε όλα τα ενημερωτικά/εκπαιδεύτικά σεμινάρια με όλους τους προπονητές μας
 • Επικοινωνία/Ανατροφοδότηση-Feedback σε καθημερινή βάση μέσω email/Viber/WhatsApp/Τηλέφωνο
 • Προκαθορισμένη καθημερινή επικοινωνία και feedback βασισμένη στο προπονητικό πρωτόκολλο και τις ανάγκες (κατ’ ελάχιστο 1 προσωπικό ραντεβού την εβδομάδα)